Вход

Данъчни консултации

Данъчно планиране и данъчна защита във всички фази на процеса

Предлагаме консултации по конкретни въпроси, касаещи всички преки и косвени данъци, данъци при източника, сделки между свързани лица и по конкретните данъчни процедури. Оказваме данъчна помощ и съдействие при обща регистрация и регистрация за отделни видове данъци или данъчни режими, включително при осъществяване на дейност чрез място на стопанска дейност и чрез акредитиран представител.Предлагаме данъчна защита чрез анализ на данъчни актове, действия или бездействия на данъчен орган, проучване на актове на данъчната администрация и експертна оценка на констатациите и на определените данъчни задължения.
Изготвяме независимо становище на възможностите за защита с оглед конкретната отчетност и документиране при клиента и експертни аргументи, които могат да се използват от клиента за защита срещу актовете.