Вход

Сертификати и квалификации

 

Сертификация по ISO 9001:2008 (на Английски)

 


Сертификация по ISO 9001:2008 (на Български)

 


Удостоверение от ИДЕС за Римеса Одит

 


 

Диплома ИДЕС - Светлана Павлова

 

Диплома ИДЕС - Румяна Халаджова

 

Диплома за завършено висше образование (УНСС) - Светлана Павлова

 

Диплома за завършено висше образование (РУ Ангел Кънчев) - Светлана Павлова

 

Диплома за завършено висше образование - Румяна Халаджова

Удостоверение от ИДЕС за вписване в регистъра на регистриран одитор Румяна Трифонова Халаджова

 

Удостоверение от ИДЕС за вписване в регистъра на регистриран одитор Светлана Цветанова Павлова

 

Сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от Министъра на финансите

 


 

Работодател на Годината - 2012, КНСБ Разград

 


 

Сертификат за оценителска правоспособност, за оценка на недвижими имоти.

 


Сертификат за оценителска правоспособност, за оценка на търговски предприятия и вземания.

 

 


 

Завършен курс - "Актуални въпроси на производството по несъстоятелност и съпътстващите го производства"

 

Сертификат за проведено обучение по СИДДО

 


 

Одобрение от ДАНС на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризма
Последно променена в Вторник, 15 Декември 2015 14:53