Вход
Вторник, 18 Март 2014 08:59

ПУБЛИКУВАНО Е УКАЗАНИЕ ЗА ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА ЗЪРНО И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

Публикувано е Указание на министъра на финансите за практическото прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставките на зърно и технически култури с място на изпълнение на територията на страната. В указанието се уреждат обхватът на механизма и изключенията от него, както и данъчното събитие, изискуемостта, начисляването на данъка и правото на данъчен кредит в рамките на механизма. Указва се и документирането и отчитането на доставките на зърно и технически култури, попадащи в механизма на обратно начисляване на ДДС, неприложимостта на специалния режим за касова отчетност към тях и участието им при формиране на облагаемия оборот по Закона за ДДС. Уточнени са също и преходни правила.

Указанието, като файл в pdf. формат, може да намерите и на нашия сайт в секция „Документи”.

Прочетена 563346 пъти