Вход
Сряда, 05 Март 2014 06:58

Промени в капитала и адреса на управление на „Римеса Одит” ООД

От 21.02.2014г. основният капитал на „Римеса Одит” ООД е увеличен на 20 000лв., а седалището и адресът на управление вече съвпадат с адреса за кореспонденция: бул. „Априлско въстание” №23, ет.1.

Прочетена 7189 пъти