Вход
Вторник, 04 Март 2014 07:28

Закриха единната сметка, откриват четири отделни сметки

От днес (4 март) ще плащаме данъците и осигуровките си в четири отделни сметки, а не както беше досега. Промяната се налага заради спешни промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, направени заради отмяната на единната сметка от Конституционния съд.

Досега сметките реално бяха две - единната сметка, по която плащахме данъци, социални и здравни осигуровки и друга, в която се внасяха задълженията за втора пенсия. Сега сметките ще бъдат четири - за данъци, в която задълженията ще се погасяват по поредност на възникването; за социално и за здравно осигуряване, в които ще имаме право с допълнителна декларация да указваме периода, за който плащаме и четвърта сметка - за втора пенсия.

Всички плащания за данъци и други плащания към централния бюджет се превеждат от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 11 00 00 .

Всички плащания за социално–осигурителните фондове към НОИ се превеждат от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 55 11 11.

Всички плащания за здравноосигурителните вноски към НЗОК се извършват от лицата по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като за тези преводи се прилага код за вид плащане 56 11 11.

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат от лицата по досегашните банкови сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага код за вид плащане 58 11 11.

При превод към банковите сметки за приходи от централния бюджет, НОИ и НЗОК и сметки за ДЗПО на ТД на НАП не е необходимо в платежното нареждане да се попълват следните реквизити:

  •  "Номер на документа, по който се плаща";
  •  "Дата (ддммгггг) на документа";
  •  "Период, за който се плаща".
Прочетена 6845 пъти