Вход
Четвъртък, 31 Октомври 2013 13:19

Кабинетът прие увеличение на минималната заплата и бюджета на ДОО за 2014 г.

Правителството одобри на днешното си заседание повишаването на минималната заплата до 340 лева от 1 януари. Минималната часова работна заплата ще бъде 2,03 лв., докато в момента е 1,85 лева, посочват от пресслужбата на кабинета.

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се състоя на 29 октомври, размерът на минималната работна заплата беше един от спорните въпроси. Работодателите се обявиха против увеличението с аргумента за съкращаване на работни места, а синдикатите подкрепиха ръста й. Министрите одобриха и проекта на закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г. Предвижда се запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване. Запазва се и държавното участие във финансирането на фонд „Пенсии” - ще се осигурява трансфер в размер на 12 на сто от осигурителния доход за всяко осигурено във фонда лице. Не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 2,6% за 2014 г. в сравнение с 2013 г. Договорени са по-високи прагове за 43 икономически дейности, а за останалите ще действат праговете за 2013 г.  Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2012 г., съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва на нивото на 2013 г. Максималният месечен размер на осигурителния доход става 2 400 лв. през 2014 г. Ефектът върху приходите на ДОО от увеличението на максималния осигурителен доход е около 36,9 млн. лева допълнителен приход от осигурителни вноски. За 2014 г. не се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Максималният размер на гарантираните вземания е 1 200 лева. Размерът на гарантираните вземания е шест начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца. Запазва се размерът на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд - 4,3 на сто за сметка на осигурителя. Запазват се възрастта и осигурителният стаж за пенсиониране по чл. 68 от КСО на достигнатите нива от 2013 г. - необходимата възраст е 60 г. и 8 м. за жените и 63 г. и 8 м. за мъжете, а необходимият осигурителен стаж за трета категория труд е 34 г. и 8 м. за жените и 37 г. и 8 м. за мъжете. Осъвременяването на пенсиите се извършва от 1 юли на съответната година с процент, равен на 50 на сто от индекса на потребителските цени и 50 на сто от нарастването на средния осигурителен доход през 2013 г. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се променя по правилото на осъвременяване на пенсиите. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход и се променя от 1 юли 2014 г. Вдовишката добавка се запазва в размер на 26,5 на сто от пенсията/пенсиите на починалия съпруг или съпруга. Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лева, и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа. Запазва се периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и безработица – 24 месеца. Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 на КСО - първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-ия ден на настъпване на неработоспособността - от държавното обществено осигуряване. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане на 410 дни. Увеличава се обаче размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лева. Запазва се и размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лева.

Прочетена 6469 пъти Последно променена в Четвъртък, 31 Октомври 2013 13:19