Вход
Понеделник, 05 Август 2013 19:33

Промени в Директивата за счетоводните отчети

Промени в Директивата за счетоводните отчети

от Ведомост Инфо

Не толкова отдавна, а точно на 12 юни 2013 г, Европейският парламент с голямо мнозинство одобри новата Директива за счетоводните отчети. Целта на одобрените нововъведения се заключва преимуществено към снижаване административната тежест на малките предприятия и обезпечаването по най-добър начин на съпоставимостта между счетоводните отчети в рамките на Европейският съюз.

На страните - членки на ЕС се дава две годишен срок, за да въведат в действие законовите и административните си норми, за да бъдат изпълнени изискванията по обновената директива.

Настоящата статия представя обзор за най-важните нововъведения в Директивата, в частност въвеждането на нови категории предприятия.

Микропредредприятие – сума на актива до 350 000 евро, приходи до 700 000 евро, средно списъчен брой на наетият персонал за отчетен период - до 10 души.

Малко предприятие – сума на активите до 4 000 000 евро, приходи до 8 000 000 евро, средно списъчен брой нает персонал за година - до 50 души.

Средно предприятие – сума на активите до 20 000 000 евро, приходи до 40 000 000 евро, среден списъчен брой персонал за отчетен период - година - до 250 човека.

Крупно предприятие  – активите, приходите и средният брой персонал да надвижават съответните показатели за средно предприятие.

Във всяка следваща категория предприятие се влиза, ако по състоянието на отчетите два от три показателя превишават горната граница на съответната категория.

Обръща се внимание на това, че Директивата не забранява установяването на задължение за извършване на независим финансов одит за малките предприятия.

Прочетена 7149 пъти Последно променена в Вторник, 06 Август 2013 10:38