Вход

Счетоводни услуги

Комплексно счетоводно обслужване на бизнеса, съвременни методи за комуникации с клиентите, с техните банки и контрагенти, с НАП, НОИ и НСИ.

Счетоводните ни услуги са ориентирани към нуждите на клиентите ни с цел да гарантират пълното съответствие на техните счетоводни, данъчни и осигурителни документи с изискванията на закона. За всеки от клиентите се договаря индивидуализиран пакет от услуги, като най-често включваните са:Счетоводни консултации при избор на счетоводна политика, изработване на индивидуален сметкоплан и въвеждане на правила за документооборота;Консултации при избора и използването на счетоводен софтуер и подбор на счетоводен персонал;Текущо водене на счетоводство, изготвяне на данъчни декларации, трудови и осигурителни отношения;Съставяне на годишни финансови отчети и изготвяне на годишни данъчни декларации.Предлагаме възможност за постоянна връзка с клиентите си чрез Skype, стационарни и мобилни телефони, факс, електронна поща. Използваме максимално възможностите за електронни комуникации с институциите с електронни документи и електронни подписи.