Вход

Независим финансов одит

Независимият финансов одит се извършва съгласно изискванията на Международните одиторски стандарти и дава оценка за достоверността на отчета...

        Независимият финансов одит се извършва съгласно изискванията на Международните одиторски стандарти и дава оценка за достоверността на отчета. Процесът на одитиране се осъществява чрез тестови проверки на документацията през цялата година, като целта е да се оцени адекватността на текущото счетоводство за отразяване на стопанските операции, влияещи върху имущественото и финансовото състояние на предприятието, респективно достоверното им представяне в годишния финансов отчет.

      Одитът приключва с доклад за достоверността на финансовия отчет, а при договореност с ръководството и с разширен доклад за равнището на счетоводната отчетност и анализ на имушественото и финансово състояние, както и съставяне на междинни одиторски доклади или информация за определени показатели от годишния финансов отчет. Възнаграждението се определя чрез договаряне.

Последно променена в Вторник, 06 Август 2013 08:31