Вход
Екипът на Римеса Одит се ръководи от двама управляващи съдружници:: Румяна Трифонова Халаджова Дипломиран експерт-счетоводител (Диплом 0218 от 1993г.), който…
Сертификация по ISO 9001:2008 (на Английски) Сертификация по ISO 9001:2008 (на Български) Удостоверение от ИДЕС за Римеса Одит Диплома ИДЕС…
 2013 година Счетоводен баланс и Отчет за Приходите и Разходите - 2013г. 2012 година Счетоводен баланс - 2012г. Отчет за…
Доклад за прозрачност - 2014 г