Вход
Вторник, 03 Юни 2014 11:45

Първа копка на пречиствателната станция в Павликени

На 28 май беше направена Първа копка на градската пречиствателна станция в Павликени. Проектът е за 31 157 608 лв., финансиран по ОП „Околна среда“.

На събитието присъстваха кметът инж.Емануил Манолов, директорът на управляващия орган на ОП „Околна среда“ Спиридон Александров, зам.-областният управител Андрей Илиев, представители на фирмите-изпълнители на проекта, представители на експлоатационните дружества и звеното за изпълнение, както и представители на местните институции.

Проектът „Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в гр. Павликени” е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”,  процедура BG161PO005/ 10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструкту-рата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10000 е.ж.”. Община Павликени е бенефициент по проекта. Асоцииран партньор е „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново

Общата стойност на проекта е 31 157 608,20 лв. С финансов принос на община Павликени в размер на 3% съфинансиране - 934 728,25 лв.

Проектът стартира на 20.12.2012 г. и трябва да приключи на 20.09.2015 г.

За нас е чест да сме одитори на проекта!

Повече информация на http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=609%3A-------32-&catid=1%3Alatest-news&lang=bg

http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=609%3A-------32-&catid=1%3Alatest-news&lang=bg

Прочетена 3062 пъти Последно променена в Петък, 24 Октомври 2014 09:31