Вход
Вторник, 03 Юни 2014 11:16

Първа копка на пречиствателната станция в Трявна

На 11.03.2014 г. от 11:00 часа на строителната площадка при моста на ул. „Индустриална“ в град
Трявна се състоя официална церемония „първа копка“, свързана с ефективния старт на строително-
монтажните работи и откриване на обекта по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за
отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея”, по Договор за безвъзмездна финансова
помощ № DIR-51011116-С001 от 21.09.2011 г. Проектът е на обща стойност 13 141 649 лева, като
безвъзмездната финансова помощ е в размер на 12 698 437 лева. Проектът се осъществява от Община
Трявна и се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и Държавния бюджета на
Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г“.
Официални гости на събитието бяха г-н Атанас Костадинов - заместник-министър на околната среда
и водите, г-жа Ценка Йонкова - заместник-областен управител на област Габрово и д-р Нели Цанева -
председател на Общински съвет Трявна. Присъстваха представители на изпълнителите по проекта,
общински съветници, служители на общинска администрация, представители на фирми, граждани,
медии.

За нас е чест да сме одитори на проекта!

Повече информация за събитието на http://www.obtryavna.org/ .


Повече информация за събитието

Прочетена 3004 пъти