Вход
Вторник, 15 Декември 2015 19:51

ЕТО И ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА 2015/2016

Вече можем да обявим

ПРОГРАМАТА НА СЕМИНАРА „СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ 2015-2016“

в Разград, на 18 януари, с Проф. д-р Надя Костова, д.е.с.

 

I. Годишно счетоводно и данъчно приключване 2015 г.

Практико-приложни данъчни аспекти по ЗКПО на обезценяването и отписването на вземания;

Практико-приложни данъчни аспекти по ЗКПО на задълженията;

Акценти от новия Закон за счетоводството касаещи счетоводното приключване на 2015 г.

 

II.            Представяне на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г.

Общи изисквания на Закона за счетоводството, касаещи всички предприятия;

Нови изисквания към ръководителя на предприятието и към съставителя на финансовите отчети;

Изисквания към микро, малките, средните и големите предприятия и към малките, средните и големите групи предприятия;

Публичност на финансовите отчети, на годишните доклади за дейността, на нефинансовата декларация и на доклада за плащанията към правителства.

 

III.          Промени в данъчното законодателство в сила от 01.01.2016 г.

Промени в ЗДДС касаещи използването на стоки и услуги за целите на независимата икономическа дейност и за лични нужди на данъчно задълженото лице;

Промени в ЗКПО касаещи дивиденти и преотстъпване на данък върху печалбата;

Промени в ЗДДФЛ касаещи авансово облагане на доходи от т.нар. „други източници”;

Промени в ДОПК касаещи отговорността на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител или търговски пълномощник.

Прочетена 6453 пъти Последно променена в Вторник, 15 Декември 2015 20:00