Вход
Понеделник, 19 Май 2014 21:31

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. е изпратено по официален път на Европейската комисия. По този начин се поставя началото на официалните преговори за одобрението на документа от страна на ЕК.  До три месеца от изпращането му ще бъдат представени по официален път и окончателните варианти на оперативните програми. 

Споразумението определя приоритетите, които ще бъдат финансирани със средства от ЕС както и организацията за ефективното и ефикасно използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове до 2020 г. Заложените в него основни области на интервенции са в синхрон с приоритетите по деветте програми, чрез които ще се усвояват Европейските структурни и инвестиционни фондове до 2020 г.

Документът е резултат от усилията на широк кръг заинтересовани страни и бе многократно обсъждан както с широката публика, така и в рамките на работната група и с екипите на секторните министерства, които са определени като отговорни за разработването на програмите. През 2013 г. Споразумението за партньорство премина и два кръга технически консултации с Европейската комисия.

Прочетена 7532 пъти Последно променена в Понеделник, 19 Май 2014 22:56