Вход
Неделя, 16 Март 2014 16:18

Ускорено възстановяване на ДДС за сделки със зърно

Със становище № 20-00-60 от 10 март 2014 г. се разясняват промените, влезли в сила от началото на 2014 година относно:

- кръга на лицата, за които е приложима ал. 11 на ЗДДС и имат право на ускорено възстановяване на декларирания данъчен кредит, от 1 януари 2014 година режимът е приложим и за земеделски производители;

- производства и данъчни периоди, за които е приложим режимът на ускорено възстановяване - няма преходни разпоредби, които да уреждат приложението на режима за вече започнали производства. В съгласие с последователната съдебна практика, към започнали да текат вече срокове се прилага законът, който е бил в сила в момента, в който срокът е започнал да тече, т.е. възстановяването на ДДС следва да се извърши в 30 дневен срок, ако заповедта е връчена след 1 януари 2014 година, дори и ако е издадена преди това.

Можете да се запознаете с пълния текст на становището от меню "документи" на сайта ни.

Прочетена 7476 пъти