Вход
Сряда, 08 Януари 2014 12:19

Данъчни формуляри

В ДВ, бр.1 от 03.01.2014г. са обнародвани образци на данъчни дакументи, които са в сила от 2014г., утвърдени със Заповеди на министъра на финансите. Документите са следните:

 • Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (Заповед № ЗМФ-1606 от 17 декември 2013 г.);
 • Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби (Заповед № ЗМФ-1607 от 17 декември 2013 г.);.
 • Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (Заповед № ЗМФ -1608 от 17 декември 2013 г.);.
 • Данъчна декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски (Заповед № ЗМФ-1609 от 17 декември 2013 г.);.
 • Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (Заповед № ЗМФ-1610 от 17 декември 2013 г.);.
 • Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1610 от 17 декември 2013 г. , № 1247 от 13 декември 2013 г.);.
 •  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г. (Заповед № ЗМФ-1612 от 17 декември 2013 г.);.
 • Декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1613 от 17 декември 2013 г.);.
 • Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1614 от 17 декември 2013 г.).

Образци на тези документи може да откриете на страницата на НАП.

Как да попълваме коректно тези формуляри ще обсъдим на семинара в Разград на 21 януари 2014г. с г-жа Людмила Мермерска!

мьц мВ ДВ, бр. 1 от 03. 01. 2014 г. (Неофициален раздел) са обнародвани следните образци на данъчни документи, в сила за 2014 г., утвърдени със Заповеди на министъра на финансите:
 • Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (Заповед № ЗМФ-1606 от 17 декември 2013 г.);
 • Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби (Заповед № ЗМФ-1607 от 17 декември 2013 г.);.
 • Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (Заповед № ЗМФ -1608 от 17 декември 2013 г.);.
 • Данъчна декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски (Заповед № ЗМФ-1609 от 17 декември 2013 г.);.
 • Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (Заповед № ЗМФ-1610 от 17 декември 2013 г.);.
 • Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1610 от 17 декември 2013 г. , № 1247 от 13 декември 2013 г.);.
 • Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г. (Заповед № ЗМФ-1612 от 17 декември 2013 г.);.
 • Декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1613 от 17 декември 2013 г.);.
 • Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица ( Заповед № ЗМФ-1614 от 17 декември 2013 г.).
На страницата на НАП може да откриете формулярите на съответните документи!
 
Промените в ЗКПО и ЗДДФЛ ще бъдат разгледани по-подробно на семинара на 21 януари с г-жа Мермерска!
 • Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (Заповед № ЗМФ-1606 от 17 декември 2013 г.);
 • Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби (Заповед № ЗМФ-1607 от 17 декември 2013 г.);.
 • Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (Заповед № ЗМФ -1608 от 17 декември 2013 г.);.
 • Данъчна декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски (Заповед № ЗМФ-1609 от 17 декември 2013 г.);.
 • Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (Заповед № ЗМФ-1610 от 17 декември 2013 г.);.
 • Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1610 от 17 декември 2013 г. , № 1247 от 13 декември 2013 г.);.
 • Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г. (Заповед № ЗМФ-1612 от 17 декември 2013 г.);.
 • Декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1613 от 17 декември 2013 г.);.
 • Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1614 от 17 декември 2013 г.).
На страницата на НАП може да намерите образци на тези документи!
В ДВ, бр. 1 от 03. 01. 2014 г. (Неофициален раздел) са обнародвани следните образци на данъчни документи, в сила за 2014 г., утвърдени със Заповеди на министъра на финансите (ЗМФ): Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (Заповед № ЗМФ-1606 от 17 декември 2013 г.); Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби (Заповед № ЗМФ-1607 от 17 декември 2013 г.);. Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (Заповед № ЗМФ -1608 от 17 декември 2013 г.);. Данъчна декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски (Заповед № ЗМФ-1609 от 17 декември 2013 г.);. Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (Заповед № ЗМФ-1610 от 17 декември 2013 г.);. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1610 от 17 декември 2013 г. , № 1247 от 13 декември 2013 г.);. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г. (Заповед № ЗМФ-1612 от 17 декември 2013 г.);. Декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1613 от 17 декември 2013 г.);. Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1614 от 17 декември 2013 г.).

Източник Данъци Tita.bg
В ДВ, бр. 1 от 03. 01. 2014 г. (Неофициален раздел) са обнародвани следните образци на данъчни документи, в сила за 2014 г., утвърдени със Заповеди на министъра на финансите (ЗМФ): Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта (Заповед № ЗМФ-1606 от 17 декември 2013 г.); Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби (Заповед № ЗМФ-1607 от 17 декември 2013 г.);. Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (Заповед № ЗМФ -1608 от 17 декември 2013 г.);. Данъчна декларация по чл. 88 ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски (Заповед № ЗМФ-1609 от 17 декември 2013 г.);. Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък (Заповед № ЗМФ-1610 от 17 декември 2013 г.);. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1610 от 17 декември 2013 г. , № 1247 от 13 декември 2013 г.);. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2013 г. (Заповед № ЗМФ-1612 от 17 декември 2013 г.);. Декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1613 от 17 декември 2013 г.);. Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Заповед № ЗМФ-1614 от 17 декември 2013 г.).

Източник Данъци Tita.bg
Прочетена 7795 пъти Последно променена в Четвъртък, 09 Януари 2014 16:03