Вход
Сряда, 27 Ноември 2013 10:30

Обратното начисляване на ДДС за сделките със зърно влиза в сила от 1 януари 2014, а не от 1 декември 2013

Обратното начисляване на ДДС за сделките със зърно ще влезе в сила от 1 януари 2014 г. Това са решили депутатите с промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (!!!). Пред журналисти председателят на Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев е обяснил, че промяната се прави чрез Преходни и заключителни разпоредби в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, защото няма време да се променя Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Буди недоумение защо се иска промяна на ДОПК, след като се променя ЗДДС, може би депутатът се е объркал, защото промените в ЗДДС за сделките със зърно бяха направени не със ЗИДЗДДС.

Зърнопроизводителите са сключили споразумение с Министерски съвет преди два месеца, че обратното начисляване на ДДС ще влезе в сила от 1 януари 2014 г. Ние в комисията се опитахме да го направим от 1 декември 2013 г., те протестираха и ние удовлетворяваме протеста им”, е обяснил Цонев. 

Прочетена 6793 пъти