Вход
Петък, 09 Август 2013 16:05

Ръководство по МСФО за МСП

Съвета по МСФО публикува ръководство по приемане на "МСФО за МСП" за микропредприятия

от gaap.ru

Съветът по международните стандарти за финансова отчетност публикува ново ръководство, отнасящо се специално за микропредприятията, които желаят да приемат стандартите "МСФО за МСП". Напомняме, че те са основани върху текстовете на оригиналните МСФО, като просто в процеса на разработката им са "подготвени" специално за нуждите и потребностите на неголемите организации, които не се нуждаят от публична отчетност - за които, може да се каже, че представляват около 95% от бизнеса в света.

Новото ръководство е предназначено за фирмите, прилагащи първата редакция на стандартите от 2009-та година (в последно време много се говори, че ще бъдат преразгледани и че ще има втора версия на МСФО за МСП, като задържането на публикуването им се обяснява с извънредната заетост на IASB в последно време). За последните 4 години стандартите имат широко разпространение в света - повече от 80 държави прилагат счетоводна отчетност върху основата на МСФО за МСП или планират да въведат отчетност върху тяхна основа в най-близко време

В някои държави стандартите се използват и от много малки - "микро" предприятия, при които броят персонал е няколко човека. За да се организира счетоводната отчетност върху тази основа, точно за такива случаи бизнесът е помолил IASB за допълнителна услуга - да разработи още едно ръководство за примане на стандарти "МСФО за МСП" и по възможност, да ги състави максимално леки при първоначалното им въвеждане. В този смисъл публикацията е именно вспомагателно ръководство по "IFRS for SMEs", и не се явява в никакъв случай допълнителен стандарт.

В разработването им активно участие е взела специална консултантска група по внедряване на МСФО - SME Implementation Group. От оригиналния текст на стандартите МСФО за МСП са избрани тези изисквания, които са най-вече приложими за типовете микроорганизации. При това няма промяна в базовите принципи за признаване и оценка на активите и пасивите, както и при измененията на приходите и разходите. В някои от темите са поместени и илюстративни примери, както и допълнителни разяснения.

Прочетена 7434 пъти Последно променена в Петък, 09 Август 2013 16:06